Pöytäkirja
PmNP
115
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 14.11.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
sin
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 114/2018 vp, johon oli yksilöity sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 115/2018 vp. 
2
Selvitys vireillä olevista ja jo käsitellyistä keskustelualoitteista
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-223259
Ajankohtaiskeskustelut tällä vaalikaudella_yhteenveto_13112018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-223258
Vireillä olevat keskustelualoitteet_tilanne 132018.pdf
Pääsihteeri esitteli yhteenvedon tällä vaalikaudella käsitellyistä keskustelualoitteista ja tällä hetkellä vireillä olevista keskustelualoitteista. 
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 12.12.2018 käydään ajankohtaiskeskustelu EU:sta. Muihin tällä hetkellä vireillä oleviin keskustelualoitteisiin palataan myöhemmin. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 15.11.2018 14:12