Pöytäkirja
PmNP
116
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 15.11.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 115/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 116/2018 vp. 
2
Eduskuntaryhmän nimen muutos
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-223560
Muutosilmoitus eduskuntaryhmän nimi_2018.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi eduskuntaryhmän nimen muutoksen eduskuntaryhmärekisterin muutosilmoituksen (13.11.2018) perusteella. Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä on jatkossa nimeltään Tähtiliikkeen eduskuntaryhmä. 
3
Työhyvinvointi
Todettiin, että kansanedustajien työssäjaksamisen tueksi ryhdytään valmistelemaan ennaltaehkäisevää mallia (vrt. virkamiesten vastaava malli). Työterveyshuolto tarjoaa lisäksi, niin pyydettäessä, asiantuntija-apua mm. valiokunnille. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 16.11.2018 10:00