Pöytäkirja
PmNP
117
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 16.11.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 116/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 117/2018 vp. 
2
Viikon 47 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-224322
Viikkosuunnitelma viikolle 47_2018a.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-224323
Aikataulutus tiistaina 20.11. ja keskiviikkona 21.11.2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 47 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto päätti, että tiistaina 20.11. ja keskiviikkona 21.11. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 9:42