Pöytäkirja
PmNP
118
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 20.11.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 117/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 118/2018 vp. 
2
Viikon 47 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-224857
Viikkosuunnitelma viikolle 47_2018b.pdf
Apulaispääsihteeri esitteli viikon 47 istuntosuunnitelman. 
3
Edustajien aloitteiden ja kirjallisten kysymysten sähköinen allekirjoittaminen; tilannekatsaus ja muutosesitys käyttöperiaatteisiin
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-224862
Avuksi_14112018.pdf
Lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi antoi tilannekatsauksen vuoden 2017 huhtikuun alusta käyttöön otetusta eduskunta-aloitteiden ja kirjallisten kysymysten sähköisen allekirjoittamisen laajennetusta kokeilusta (nk. Avuksi-järjestelmä). Kokeilu rajattiin koskemaan kirjallisia kysymyksiä, lakialoitteita, toimenpidealoitteita, lisätalousarvioaloitteita ja keskustelualoitteita. 
Puhemiesneuvosto päätti jatkaa Avuksi-järjestelmän käyttöä siten, että sen avulla voidaan jättää kirjallisia kysymyksiä, lakialoitteita, toimenpidealoitteita ja keskustelualoitteita. 
4
Selvitys vireillä olevista ja jo käsitellyistä keskustelualoitteista
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-224859
Vireillä olevat keskustelualoitteet_tilanne 132018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-224860
Ajankohtaiskeskustelut tällä vaalikaudella_yhteenveto_13112018.pdf
Apulaispääsihteeri esitteli tällä hetkellä vireillä olevat keskustelualoitteet sekä yhteenvedon tällä vaalikaudella käydyistä ajankohtaiskeskusteluista. 
Keskustelualoitteiden käsittelyä päätettiin jatkaa myöhemmin. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.11.2018 12:51