Pöytäkirja
PmNP
12
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 12.6.2019 klo 11.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Lulu
Ranne
ps
Ville
Tavio
ps
Katja
Taimela
sd
Anne
Kalmari
kesk
Mia
Laiho
kok
Jukka
Kopra
kok
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Jari
Flinck
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 16/2019 vp, josta ilmeni ilmoitusasia sekä pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 17/2019 vp. 
2
Eduskunnan istumajärjestys
Merkittiin tiedoksi muutokset eduskuntaryhmien rajoihin täysistuntosalissa sosialidemokraattisen, vihreän ja keskustan eduskuntaryhmien välillä. Muutokset johtuvat siitä, että edustaja Matti Vanhanen valittiin eduskunnan puhemieheksi. 
Viimeksi julkaistu 13.6.2019 13:15