Pöytäkirja
PmNP
121
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 23.11.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Martti
Mölsä
sin
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 120/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 121/2018 vp. 
2
Viikon 48 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-226675
Viikkosuunnitelma viikolle 48_2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-226676
Aikataulutus tiistaina 27.11. ja keskiviikkona 28.11.2018.pdf
Apulaispääsihteeri esitteli viikon 48 istuntosuunnitelman. Tiistaina 27.11. ja keskiviikkona 28.11. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 27.11.2018 16:36