Pöytäkirja
PmNP
122
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 27.11.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Anne
Kalmari
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 122/2018 vp, johon oli yksilöity sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 123/2018 vp. 
2
Viikon 48 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-227344
Viikkosuunnitelma viikolle 48_2018a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 48 istuntosuunnitelman. 
3
Valiokuntien päätösvaltaongelmat
Puhemiesneuvosto kiinnitti huomiota valiokunnissa ilmenneisiin päätösvaltaongelmiin. 
Lisäksi valiokuntia pyydetään ottamaan huomioon, että yleiset kuulutukset häiritsevät käynnissä olevia kokouksia. Viestitykseen voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi tekstiviestejä. 
4
Tarkennuksia täysistuntosuunnitelmaan
Puhemiesneuvosto päätti seuraavista tarkennuksista täysistuntosuunnitelmaan: 
Keskiviikkona 5.12. täysistunto päättyy viimeistään klo 20. 
Perjantaina 7.12. ei ole täysistuntoa. 
Maanantaista 10.12. lukien täysistuntojen kello 22 aikaraja poistetaan. 
Keskiviikkona 12.12. täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä. 
5
Keskustelualoite koulutusjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena yli vaalikausien
Keskustelualoite
Aila
Paloniemi
kesk
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että aloitteen pohjalta ei järjestetä ajankohtaiskeskustelua. 
6
Keskustelualoite ulosottoon joutuneiden ahdingosta ja heidän tilanteensa parantamisesta sekä perintäyhtiöiden toiminnan ongelmista ja niiden korjaamisesta
Keskustelualoite
Satu
Taavitsainen
sd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että aloitteen pohjalta ei järjestetä ajankohtaiskeskustelua. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 30.11.2018 12:45