Pöytäkirja
PmNP
124
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 29.11.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Krista
Kiuru
sd
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 123/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 124/2018 vp. 
2
Kiireellinen lakialoite
StV:n jäsenet ja varajäsenet ovat laatimassa kiireellistä LA:ta, joka liittyy sotainvalidien laitoshoidon korvausperusteisiin. LA pyritään saamaan lähetekeskusteluun 5.12. pidettävään istuntoon. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 30.11.2018 12:33