Pöytäkirja
PmNP
125
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 30.11.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Martti
Mölsä
sin
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 124/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 125/2018 vp. 
2
Viikon 49 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-228753
Viikkosuunnitelma viikolle 49_2018a.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-228754
Aikataulutus tiistaina 4.12. ja keskiviikkona 5.12.2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 49 istuntosuunnitelman. Tiistaina 4.12. ja keskiviikkona 5.12. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. Tiistain 4.12. täysitunnossa ei ole klo 22 aikarajaa. Keskiviikon 5.12. täysistunto päättyy viimeistään klo 20. 
3
Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 12.12.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä. 
Pääministeri Juha Sipilän puheenvuoron (5 min) jälkeen puhemies myöntää kunkin eduskuntaryhmän edustajalle ja suuren valiokunnan puheenjohtajalle Arto Satoselle 3 minuutin vastauspuheenvuoron. 
Tämän jälkeen puhemies myöntää vastauspuheenvuoroja harkitsemassaan järjestyksessä. Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Keskusteluun varataan aikaa korkeintaan 2 tuntia. 
4
Ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta
Keskustelualoite
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 5.12.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta. 
5
Ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 5.12.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta. 
Puolustusministeri Jussi Niinistön puheenvuoron (5 min) jälkeen puhemies myöntää kunkin eduskuntaryhmän edustajalle 2 minuutin vastauspuheenvuoron sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle Ilkka Kanervalle 3 minuutin puheenvuoron. 
Tämän jälkeen puhemies myöntää vastauspuheenvuoroja harkitsemassaan järjestyksessä. Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Keskusteluun varataan aikaa korkeintaan 1 tunti. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 4.12.2018 19:51