Pöytäkirja
PmNP
126
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 4.12.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Anne
Kalmari
kesk
Martti
Mölsä
sin
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Rami
Kurth
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 125/2018 vp, johon oli yksilöity valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 126/2018 vp. 
2
Voimaantulosäännös HE 59/2018
Pääsihteeri totesi, että hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (TyVM 9/2018 vp, HE 59/2018 vp) oli täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä viime perjantaina 30.11.2018. Tämän jälkeen eduskunnan vastauksen valmistelun yhteydessä kävi ilmi, että lain voimaantulosäännökseen on jäänyt hallituksen esityksen alkuperäinen voimaantulopäivä 1.8.2018.  
Eduskunnan työjärjestyksen 68 § 4 momentin perusteella puhemiesneuvosto voi päättää tarvittaessa eduskunnan vastauksen sanamuodon tarkastamisesta.  
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen esitykseen HE 59/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen voimaantulosäännös jätetään edellä mainituilta osin auki. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 5.12.2018 14:21