Pöytäkirja
PmNP
127
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 5.12.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Antti
Linna
Rami
Kurth
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 126/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset.  
Puhmiesneuvosto päätti tarkistaa tänään käytävän maanpuolustustahtoa koskevan ajankohtaiskeskustelun menettelytapaa siten, että puolustusministeri Jussi Niinistön jälkeen puheenvuoron (3 min) käyttää puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva, jonka jälkeen puhemies myöntää kunkin ryhmän edustajalle 2 minuutin vastauspuheenvuoron. 
Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 127/2018 vp. 
2
Viikon 50 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-229563
Viikkosuunnitelma viikolle 50_2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 50 istuntosuunnitelman. 
Vakuudeksi
Antti
Linna, puhemiesneuvoston va. sihteeri
Viimeksi julkaistu 5.12.2018 15:03