Pöytäkirja
PmNP
128
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Maanantai 10.12.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Krista
Kiuru
sd
Tarja
Filatov
sd
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 127/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 128/2018 vp. 
2
Viikon 50 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-230378
Viikkosuunnitelma viikolle 50_2018a.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-230379
Aikataulutus ma 10.12. ti 11.12. ke 12.12. ja to 13.12.2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 50 istuntosuunnitelman. Maanantaina 10.12., tiistaina 11.12., keskiviikkona 12.12. ja torstaina 13.12. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. 
3
Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Torstaina 13.12.2018 kello 16.00 pidettävässä täysistunnossa suullisen kyselytunnin jälkeen käydään lähetekeskustelu tietopolitiikkaa ja tekoälyä koskevasta valtioneuvoston selonteosta. 
Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
4
Valtion vuoden 2019 talousarvion ainoan käsittelyn menettelytapa ja pääluokkien aikataulu
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-230384
Pääluokkien aikataulu_budjetti 2019.pdf
Pääsihteeri esitteli luonnoksen talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettavaksi menettelytavaksi: 
VALTION VUODEN 2019 TALOUSARVION AINOAN KÄSITTELYN MENETTELYTAPA JA PÄÄLUOKKIEN AIKATAULU 
Yleiskeskustelu 
Maanantaina 17.12.2018 kello 14.00 alkavassa täysistunnossa asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta. 
Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 7 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun varataan ryhmäkanslioista. 
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. 
Yleiskeskustelu koko talousarvioehdotuksesta viedään päätökseen maanantaina 17.12.2018. 
Pääluokkien yleiskeskustelut 
Koko budjettia koskevan yleiskeskustelun jälkeen käydään pääluokkakohtaiset yleiskeskustelut, joissa valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajat esittelevät (5 min) mietinnön ao. pääluokan osalta. Asianomainen ministeri on yleensä paikalla ja kussakin pääluokkakeskustelussa käydään debatti esittelypuheenvuorojen jälkeen. 
Pääluokkien yleiskeskustelu käydään erikseen jaettavan aikataulun mukaan. Kullekin päivälle merkityt pääluokkien yleiskeskustelut viedään loppuun saman päivän aikana. 
Puheenvuoroja pääluokkien yleiskeskusteluihin voi varata E-talon 2. krs huoneesta E 245 maanantaina 17.12.2018 klo 13 alkaen. Puheenvuorojen sähköinen ennakkovaraus ei ole käytettävissä pääluokkien yleiskeskusteluissa. 
MUUTOSEHDOTUKSET 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan (E-talon 2. krs. huone E235, keskuskanslian päivystys). Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Muutosehdotuksessa tulee mainita talousarvioaloitteen tai vastalauseen numero, johon muutosehdotus perustuu, sekä ehdotus (esim. määräraha) ja ehdotuksen tekijä. 
Budjettiäänestykseen ei hyväksytä lakisidonnaisia määrärahaehdotuksia tai ehdotuksia, jotka ovat Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaisia. 
Muutosehdotuksia ei voi jättää valtiopäiväasioiden sähköisen asioinnin Avuksin kautta. 
Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 17.12.2018 klo 14.00. 
Edustajien tekemät muutosehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi. Vihot pyritään jakamaan saliin edustajien paikoille ennen ao. pääluokan yleiskeskustelun alkamista. Vihoissa muutosehdotukset numeroidaan juoksevasti numerosta 1 lähtien. 
ÄÄNESTYKSET 
Äänestykset pääluokista toimitetaan jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti (yksityiskohtainen käsittely). Tällöin tehdään pääluokkaa koskevat muutosehdotukset. 
Puhemies myöntää puheenvuoron ehdotuksen tekemistä varten ja kannatuspuheenvuoro käytetään välittömästi ehdotuksen tekemisen jälkeen. Ehdotusta tehdessä pelkkä numeroon viittaaminen riittää. Puheenvuoropainikkeita ei ole tarpeen käyttää. Samaa pääluokkaa koskevat ehdotukset ja kannatukset voi tehdä samalla kertaa. 
Kun kaikki käsiteltävän pääluokan ehdotukset (ja kannatukset) on tehty, ehdotuksista äänestetään. 
Äänestykset ajoittuvat: 
Tiistaina 18.12.2018 klo 10 pääluokat 21—23 
Keskiviikkona 19.12.2018 klo 10 pääluokat 25 – 28, 32, 35 
Torstaina 20.12.2018 klo 10 pääluokat 24, 29 - 31 
Perjantaina 21.12.2018 klo 10 pääluokat 33, 36, tulojen osastot ja yleisperustelut 
Lisätietoja: puh. 2014 (keskuskanslian päivystys, E-talon 2. krs huone E 235) 
5
Keskustelualoite seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-230391
KA_17_2018.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi keskustelualoitteen seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä (KA 17/2018 vp, ed. Arja Juvonen /ps). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 11.12.2018 11:10