Pöytäkirja
PmNP
130
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 12.12.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Martti
Mölsä
sin
Tarja
Filatov
sd
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Rainer
Hindsberg
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 129/2018 vp, johon oli yksilöity sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 130/2018 vp. 
2
Mietintö tiedustelutoiminnan valvonnasta
Puheenjohtaja Annika Lapintie kertoi, että perustuslakivaliokunta saattaa saada perjantaina valmiiksi mietinnön tiedustelutoiminnan valvonnasta (HE 199/2017 vp, PNE 1/2018 vp). 
Puhemiesneuvosto päätti, että mikäli mietintö valmistuu perjantaina 14.12. sen käsittelyaikataulu on seuraava: 
- Mietinnön pöydällepano on perjantaina 14.12. 
- Ensimmäinen käsittely on maanantaina 17.12. Istunto aikaistetaan alkamaan klo 13 ja se aloitetaan perustuslakivaliokunnan mietinnön ensimmäisellä käsittelyllä. Klo 14 alkaa budjetin yleiskeskustelu ja perustuslakivaliokunnan mietinnön 1. käsittelyä jatketaan tarvittaessa myöhemmin maanantain istunnossa. Mahdolliset ensimmäisen käsittelyn äänestykset toimitetaan maanantaina heti keskustelun päätyttyä. 
- Toinen käsittely on torstaina 20.12. heti budjettiäänestysten jälkeen (- klo 13). Mikäli keskustelu jää kesken, loput puheenvuorot pidetään myöhemmin torstaina. 
- Toisen käsittelyn mahdolliset äänestykset toimitetaan perjantaina 21.12. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 13.12.2018 15:26