Pöytäkirja
PmNP
132
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 14.12.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Antti
Linna
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 131/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 132/2018 vp. 
2
Viikon 51 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-233382
Viikkosuunnitelma 51_2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 51 istuntosuunnitelman. Maanantaina täysistunnossa lakiehdotusten I ja II käsittelyjä. Maanantaina alkaa myös budjetin palautekeskustelu yleiskeskustelulla. Pääluokkien yleiskeskustelut käydään tiistain ja torstain aikana erikseen jaetun aikataulun mukaan. Kullekin päivälle merkityt pääluokkien yleiskeskustelut viedään loppuun saman päivän aikana. Budjetin äänestykset ajoittuvat seuraavasti: tiistaina 18.12.2018 klo 10 pääluokat 21—23, keskiviikkona 19.12.2018 klo 10 pääluokat 25 – 28, 32, 35, torstaina 20.12.2018 klo 10 pääluokat 24, 29 - 31 ja perjantaina 21.12.2018 klo 10 pääluokat 33, 36, tulojen osastot ja yleisperustelut. 
3
Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-233389
KA_19_2018 vp.pdf
Tiedoksi jaettiin ed. Matti Vanhasen / kesk keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.12.2018 9:20