Pöytäkirja
PmNP
133
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 12.12.2017 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
sin
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 136/2017 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 137/2017 vp. 
2
Veroaineistotyöryhmän loppuraportti
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-164449
Veroaineistotyöryhmän loppuraportti.pdf
Pääsihteeri esitteli veroaineistotyöryhmän loppuraportin. Puhemies asetti 2.12.2016 työryhmän selvittämään, miten eduskunnan sisäisen tietopalvelun käyttöön voitaisiin hankkia ajantasaiset yksikkötason veroaineistot laadittavien vaikutusarviointien hyvän laadun, vaikuttavuuden ja vertailukelpoisuuden parantamiseksi.  
Työryhmän ehdottaa, että eduskunnan kanslia ryhtyy toimenpiteisiin Tilastokeskuksen hallussa olevien yritysverotusta, perintöverotusta, kiinteistöverotusta, arvonlisäverotusta ja valmisteverotusta koskevien veroaineistojen saamiseksi laskentapalvelun käyttöön. 
Loppuraportti merkittiin tiedoksi. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.12.2017 13:50