Pöytäkirja
PmNP
133
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Maanantai 17.12.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Krista
Kiuru
sd
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 132/2018 vp. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 133/2018 vp. 
2
Viikon 51 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-232732
viikkosuunn_51.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 51 istuntosuunnitelman. 
3
Toimenpidealoite valtatien 19 välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantamisesta välillä Seinäjoki—Lapua
Toimenpidealoite
Antti
Kurvinen
kesk
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite YK:n GCM-sopimuksen käsittelemisestä eduskunnassa
Toimenpidealoite
Ville
Tavio
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite puurakentamisen edistämisestä kaavoitusta kehittämällä
Toimenpidealoite
Matti
Semi
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite rakennusriitalautakunnan perustamisesta
Toimenpidealoite
Raija
Vahasalo
kok
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan liittyvästä susilaumojen määrästä ja koiriin risteytyneiden susien jälkeläisten (koirasusien) määrityksestä haitalliseksi vieraslajiksi
Toimenpidealoite
Reijo
Hongisto
sin
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite Suomen vesistöjen saattamisesta muovista vapaaksi alueeksi
Toimenpidealoite
Kari
Kulmala
sin
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite vähäpäästöisten työsuhdeautojen käytön edistämisestä
Toimenpidealoite
Hanna
Halmeenpää
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
10
Toimenpidealoite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien esittämisen asettamisesta rangaistavaksi teoksi
Toimenpidealoite
Joona
Räsänen
sd
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 17.12.2018 20:42