Pöytäkirja
PmNP
134
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 18.12.2018 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Antti
Linna
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 133/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 134/2018 vp. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.12.2018 9:20