Pöytäkirja
PmNP
136
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 20.12.2018 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Timo
Kalli
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Antti
Linna
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 135/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 136/2018 vp. 
2
HE 264/2014 vp jatkokäsittely
Käytiin keskustelua HE 264/2014 vp jatkokäsittelystä. Puhemiesneuvosto on aiemmin myöntänyt oikeusministeriölle lisäaikaa asiaan liittyvien selvitysten tekemiseen ja määräaikaa on viimeksi jatkettu 31.12.2018 asti (PmNP 138/2017 vp). Ministeriöstä saadun tiedon mukaan ratkaisu asiaan saadaan tammikuun 2019 kuluessa.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 20.12.2018 15:22