Pöytäkirja
PmNP
137
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 21.12.2018 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Timo
Kalli
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 136/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 137/2018 vp. 
2
Viikon 2 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-235134
Vkosuunnitelma2_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 2 istuntosuunnitelman. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.12.2018 12:50