Pöytäkirja
PmNP
138
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 8.1.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Juho
Eerola
ps
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 137/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvosto päätti, että HE:stä 309/2018 vp on perustuslakivaliokunnan annettava lausunto. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 138/2018 vp. 
2
Viikon 2 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-236201
VkoSuunn 2_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 2 istuntosuunnitelman. 
3
Yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Puhemiesneuvosto päätti eräiden yksittäisen asiakohtien aikataulutuksesta seuraavasti: 
Tiistaina 8.1.2019  
Hallituksen esitys (HE 313/2018 vp) eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi – lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 309/2018 vp) eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 302/2018 vp) eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Keskiviikkona 9.1.2019  
Hallituksen esitys (HE 305/2018 vp) eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 306/2018 vp) eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min. - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 314/2018 vp) eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 304/2018 vp) laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 310/2018 vp) eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 311/2018 vp) eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 312/2018 vp) eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 307/2018 vp) eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 308/2018 vp) eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Hallituksen esitys (HE 303/2018 vp) eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min.  
Torstaina 10.1.2019  
Hallituksen esitys (HE 315/2018 vp) eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamisesta - lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min. 
4
Istuntosuunnitelman tarkistaminen
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-236204
Istuntosuunnitelma_2018vp_2019.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi pääsihteerin esityksen vaalikauden lopun istuntosuunnitelman tarkistamisesta kahden viimeisen istuntoviikon osalta. 
5
Ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta - menettelytapa
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 16.1.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään yhteinen ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta (KA 8/2018 vp) sekä maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta (KA 10/2018 vp). 
Ajankohtaiskeskustelun ensimmäiset puheenvuorot (5 min) käyttävät keskustelun taustalla olevien keskustelualoitteiden ensimmäiset allekirjoittajat ed. Krista Mikkonen/ vihr ja ed. Tytti Tuppurainen/ sd. Valtioneuvoston puheenvuoron (5 min) käyttää asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. 
Tämän jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Keskusteluun varataan aikaa korkeintaan 1,5 tuntia. 
6
Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta
Keskustelualoite
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 16.1.2019 klo 14 pidettävässä täysistunnossa käydään yhteinen ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta (KA 8/2018 vp) sekä maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta (KA 10/2018 vp). 
7
Keskustelualoite maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta
Keskustelualoite
Tytti
Tuppurainen
sd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 16.1.2019 klo 14 pidettävässä täysistunnossa käydään yhteinen ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta (KA 8/2018 vp) sekä maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta (KA 10/2018 vp). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.1.2019 15:27