Pöytäkirja
PmNP
139
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 9.1.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 137/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvosto päätti, että esityksestä HE 312/2018 vp on perustuslakivaliokunnan annettava lausunto. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 138/2018 vp. 
2
Ajankohtaiskeskustelu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi - menettelytapa
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 30.1.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi (KA 19/2018 vp). Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Matti Vanhasen puheenvuoron (5 min.) jälkeen puheenvuoron käyttää ulkoministeri Timo Soini (5 min). 
Tämän jälkeen puhemies myöntää vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia) harkitsemassaan järjestyksessä. Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Keskusteluun varataan aikaa korkeintaan 1,5 tuntia. 
3
Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi
Keskustelualoite
Matti
Vanhanen
kesk
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 30.1.2019 klo 14 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.1.2019 15:27