Pöytäkirja
PmNP
14
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 14.6.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Laura
Huhtasaari
ps
Lulu
Ranne
ps
Ville
Tavio
ps
Arto
Pirttilahti
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Aki
Asola
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 18/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 19/2019 vp. 
2
Istuntosuunnitelma viikoille 25 ja 26/2019
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-255669
Istuntosuunnitelma viikoille 25_26_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikoille 25 ja 26. Puhemiesneuvosto päätti poistaa klo 22 aikarajan tiistain 25.6. ja torstain 27.6. täysistuntojen osalta. 
3
Eduskuntatyön kehittämistyöryhmän asettaminen
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-255668
Eduskuntatyön kehittäminen 2_asettamiskirje 6_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli 14.6.2019 päivätyn muistion eduskuntatyön uudistamistyöryhmän asettamisesta.  
Puhemiesneuvosto asetti eduskuntatyön uudistamisen valmistelutyöryhmän (eduskuntatyön uudistamistyöryhmä) jatkamaan viime vaalikaudella aloitettua työtä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 18.6.2019 10.09