Pöytäkirja
PmNP
16
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 19.6.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 20/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 21/2019 vp. 
2
Viikon 26 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256086
Viikkosuunnitelma viikolle 26_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 26 istuntosuunnitelman. 
3
Menettelytapa - pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmasta; Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus 1.7.-31.12.2019
Keskiviikkona 26.6.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään keskustelu pääministerin ilmoituksesta Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmasta; Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus 1.7.-31.12.2019. 
Pääministeri Antti Rinteen puheenvuoron jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Asian käsittelyyn varataan aikaa korkeintaan 2 tuntia. 
4
Puhemiesneuvoston asettamat kv-valtuuskunnat
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256087
Puhemiesneuvoston asettamat kv valtuuskunnat_190619.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaisesti eduskuntaryhmien ehdotukset jäseniksi puhemiesneuvoston asettamiin kv-valtuuskuntiin. 
5
Puhemiesneuvoston aamukoulu to 27.6.2019
Puhemiesneuvoston aamukoulu pidetään torstaina 27.6.2019 klo 8.30 - 10. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 25.6.2019 12.18