Viimeksi julkaistu 22.2.2023 12.18

Pöytäkirja PmNP 166/2022 vp Puhemiesneuvosto Tiistai 21.2.2023 klo 13.30

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti Vanhanen kesk Juho Eerola ps 
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu Hassi vihr Johanna Ojala-Niemelä sd Jussi Halla-aho ps Johannes Koskinen sd Outi Alanko-Kahiluoto vihr (etäyhteys) Leena Meri ps Suna Kymäläinen sd Antti Häkkänen kok (etäyhteys) Paula Risikko kok Markus Lohi kesk Sanni Grahn-Laasonen kok Aino-Kaisa Pekonen vas Hanna Kosonen kesk 
Virkamiehet
Maija-Leena Paavola Timo Tuovinen Tuula Kulovesi Rainer Hindsberg Johanna Sarhimaa 

1. Päiväjärjestys

Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 172/2022 vp. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 173/2022 vp. 

2. Valiokuntaopas 2023; luonnos

Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-11407
Valiokuntaopas_22_ver3 (003).pdf

Jatketiin keskustelua luonnoksesta päivitetyksi valiokuntaoppaaksi 2023.  

Apulaispääsihteeri Tuovinen esitteli täsmennyksen luonnoksen tekstiin sivulla 45 "Valiokunnan tai sen jaoston kokousta ei yleensä tule pitää eduskunnan täysistunnon aikana, jollei puhemiesneuvosto yksimielisellä päätöksellä anna siihen lupaa." 

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa myöhemmin. 

3. Eduskuntavaalien jälkeiset aikataulut ja järjestäytymistoimet

Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-13027
Vaalikauden vaihde 2023.pdf

Pääsihteerin esitteli 21.2.2023 päivätyn muistion eduskuntavaalien jälkeisistä aikatauluista ja järjestäytymistoimista. Puhemiesneuvostolla ei ollut huomautettavaa muistioon. 

4. Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta- palautekeskustelussa noudatettava menettelytapa

Tiistaina 28.2.2023 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa on ainoassa käsittelyssä oikeudenhoitoa koskeva valtioneuvoston selonteko (LaVM 31/2022 vp, VNS 13/2022 vp). 

Lakivaliokunnan puheenjohtajan Leena Meren esittelypuheenvuoron (10 min.) jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena.  

Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 

Puheenvuorot varataan verkkovarauksena aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua tai käymällä henkilökohtaisesti keskuskansliassa. 

5. Hiljainen hetki Ukrainan sodan uhrien muistoksi täysistunnon alussa perjantaina 24.2.

Täysistunnon alussa perjantaina 24.2.2023 klo 13 vietetään hiljainen hetki Ukrainan sodan uhrien muistoksi. 

Vakuudeksi
Tuula 
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri