Pöytäkirja
PmNP
168
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 28.2.2019 klo 15.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 167/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset.Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 168/2018 vp. 
2
Eduskuntavaalien jälkeiset aikataulut ja järjestäytymistoimet
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249821
Eduskuntavaalien jälkeiset aikataulut ja järjestäytymistoimet.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi suunnitellun aikataulun eduskuntavaalien jälkeisestä ajasta sekä järjestäytymistoimista. 
3
Täysistuntosuunnitelma
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin täysistuntosuunnitelman muutostarpeista. Puhemiesneuvosto päätti seuraavista muutoksista: 
Maanantaina 4.3. pidetään täysistunto klo 12.00-18.00. Käsiteltävänä mm. TuVM 1/2018 vp – tulevaisuusselonteko.  
Tiistaista 5.3. lukien istunnoista poistetaan klo 22.00 raja.  
Mahdolliset valiokuntien kokoustarpeet saattavat aiheuttaa muutoksia istuntoaikatauluunja näistä tiedotetaan erikseen.  
Lauantaille 9.3. tehdään istuntovaraus (klo 10.00 alkaen). Tuolloin ei ole äänestyksiä. 
4
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
Torstaina 28.2.2019 kello 16.00 pidettävässä täysistunnossa käydään palautekeskustelu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta koskevasta valtioneuvoston selonteosta (LiVM 43/2018 vp, VNS 8/2018 vp). 
Puhemiesneuvosto suosittaa, että keskustelu käydään valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen nopeatahtisena siten, että puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 
Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole. 
5
Keskustelu StV:n 27.2.2019 kokouksesta
Keskusteltiin StV:n kokouksen lopussa olleesta äänestystilanteesta. Puhemies totesi, ettei tapahtunut, jossa varapuheenjohtaja vei kiistanalaisen asian äänestykseen, ollut menettelytavaltaan valiokunnissa noudatettavien periaatteiden mukainen. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 1.3.2019 15.39