Pöytäkirja
PmNP
169
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 1.3.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 168/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 169/2018 vp. 
2
Vkon 10 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-250139
Viikkosuunnitelma viikolle 10_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 10 istuntosuunnitelman. 
3
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa. Ratkaisuja työn murroksessa - menettelytapa
Maanantaina 4.3.2019 kello 12.00 pidettävässä täysistunnossa käydään palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta Ratkaisuja työn murroksessa (TuVM 1/2018 vp, VNS 5/2018 vp). 
Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
4
Sote-Maku tilannekatsaus
Keskusteltiin asian täysistuntokäsittelyn aikataulutuksesta. Asiaan palataan ensi viikolla.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 4.3.2019 15:12