Pöytäkirja
PmNP
17
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 1.3.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Kaj
Turunen
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 15/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 16/2018 vp. 
2
PNE 2/2018 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-174509
pne18_0002fi.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-174510
tkf18_0002sv.pdf
Pääsihteeri esitteli luonnoksen puhemiesneuvoston päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta (PNE 2/2018 vp). Puhemiesneuvosto hyväksyi ehdotuksen annettavaksi eduskunnalle. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 5.3.2018 12:27