Pöytäkirja
PmNP
17
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 25.6.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 21/2019 vp , josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Lisäksi pääsihteeri esitteli päivän toisen täysistunnon päiväjärjestyksen PJ 22/2019 vp. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 23/2019 vp. 
2
Viikon 26 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256420
Viikkosuunnitelma viikolle 26_2019a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 26 istuntosuunnitelman. 
3
Vuoden 2019 toista lisätalousarviota koskeva menettelytapa
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvion ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 27.6.2019 kello 10. 
Asian käsittely alkaa torstaina 27.6.2019 klo 12 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia).  
Äänestykset toimitetaan perjantaina 28.6.2019 klo 10 pidettävässä täysistunnossa (yksityiskohtainen käsittely). Äänestyksen pohjana on edustajille jaettava äänestysvihko, johon on koottu ja numeroitu kaikki määräaikaan mennessä jätetyt muutosehdotukset. Puhemies myöntää puheenvuoron ehdotuksen tekemistä varten ja kannatuspuheenvuoro käytetään välittömästi ehdotuksen tekemisen jälkeen. Edustaja voi tehdä kerralla kaikki ehdotuksensa. Ehdotusta tehdessä pelkkä muutosehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Puheenvuoropainiketta ei ole tarpeen käyttää. Kun kaikki ehdotukset ja kannatukset on tehty, ehdotuksista äänestetään äänestysvihkon mukaisessa järjestyksessä. 
Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
4
Istuntosuunnitelma viikoille 36 - 51/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256421
Istuntosuunnitelma 36_51_2019 vp.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi pääsihteerin esityksen mukaisen täysistuntosuunnitelman syysistuntokaudelle 2019 (viikot 36 - 51/2019). 
5
Akatemia -nimikkeiset poissaolot
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256422
Hakemus_luvallinen poissaolo_sivistysakatemia.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256423
Kutsu kolmanteen Sivistysakatemiaan.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256424
Ruoka_Akatemia.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256425
Akatemia_nimikkeiset poissaolot.pdf
Pääsihteeri esitteli puhemiesneuvostolle saapuneen Sivistysakatemian hakemuksen, jossa pyydetään että akatemiaan osallistuminen katsottaisiin eduskuntatyöhön liittyväksi poissaoloksi. Lisäksi kansliaan on tullut vastaava tiedustelu koskien Ruoka-Akatemiaa. 
Pääsihteeri esitteli keskuskanslian muistion, johon on koottu puhemiesneuvoston aiempia päätöksiä liittyen Akatemia -nimikkeisiin poissaoloihin. 
Puhemiesneuvosto päätti jatkaa asian käsittelyä myöhemmin. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.6.2019 12.39