Pöytäkirja
PmNP
170
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Maanantai 4.3.2019 klo 11.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 169/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 170/2018 vp. 
2
Viikon 10 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-250290
Viikkosuunnitelma viikolle 10_2019a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 10 istuntosuunnitelman. 
3
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sihteeritilanne
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kolme valiokuntaneuvosta saavat perustuslakivaliokunnasta mietintöjen kirjoitusapua. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 4.3.2019 16:36