Pöytäkirja
PmNP
171
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 5.3.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 170/2018 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 171/2018 vp. 
2
Suomen hallitusmuoto 100 vuotta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-250744
HM 100 _ PuNe.pdf
Puhemiesneuvosto päätti, että täysistuntosalissa järjestetään Suomen hallitusmuoto 100 vuotta –juhlatilaisuus (kutsuvierastilaisuus) tiistaina 10.9.2019 klo 12.00.  
3
Puhemiesneuvoston ohjeiden uudistaminen
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-250748
Uudet Puhemiesneuvoston ohjeet_aamukoulu 7 3 2019.pdf
Pääsihteeri esitteli keskuskanslian muistion puhemiesneuvoston ohjeiden uudistamisesta. Kansanedustajan lakikokoelma julkaistaan keväällä 2019. Samassa yhteydessä on tarkoitus uudistaa puhemiesneuvoston ohjeet vastaamaan paremmin nykytilaa.  
Luonnoksia puhemiesneuvoston uusista ohjeista käsitellään puhemiesneuvoston aamukoulussa torstaina 7.3.2019. 
4
Täysistuntosuunnitelma
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin täysistuntosuunnitelman muutostarpeista. Puhemiesneuvosto päätti seuraavasta muutoksesta: Lauantain 9.3.2019 klo 10 istuntovaraus poistetaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 9:00