Pöytäkirja
PmNP
172
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 6.3.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 171/2018 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 172/2018 vp. 
2
Lakialoite laiksi kansanedustajan eläkelain muuttamisesta
Pääsihteeri totesi, että StV:n mietintö lakialoitteesta laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (StVM 36/2018 vp, LA 84/2018 vp) pyydettiin eilisessä täysistunnossa pöydälle ensi tiistaina 12.3.2019 pidettävään istuntoon. Lisäksi istunnossa tehtiin ehdotus, että puhemiesneuvosto harkitsisi, onko asia aiheellista lähettää perustuslakivaliokuntaan. 
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puhemiesneuvosto totesi, että perustuslakivaliokunta on jo antanut asiasta lausunnon, eikä asian osalta ole tullut esille sellaisia uusia seikkoja, jotka edellyttäisivät perustuslakivaliokunnan uutta käsittelyä. 
Lakialoite laiksi kansanedustajan eläkelain muuttamisesta (StVM 36/2018 vp, LA 84/2018 vp) on ensimmäisessä käsittelyssä (yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely) tiistaina 12.3.2019 pidettävässä täysistunnossa. Mahdolliset äänestykset voidaan tarvittaessa toimittaa tiistaina 12.3. yksityiskohtaisen käsittelyn päätteeksi. 
3
Täysistuntosuunnitelma
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin täysistuntosuunnitelman muutostarpeista. Puhemiesneuvosto päätti seuraavista muutoksista: 
- Perjantaina 8.3. täysistunto jatkuu suuren valiokunnan kokouksen jälkeen (n. klo 15.45). Lakiehdotusten I käsittelyjä.  
- Tiistaina 12.3. mahdollisesti äänestyksiä. 
4
Sote-maku -tilannekatsaus
Keskusteltiin asian käsittelyn etenemisestä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 16:30