Pöytäkirja
PmNP
173
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 7.3.2019 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 172/2018 vp, josta ilmenivät pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin päiväjärjestys 173/2018 vp. 
2
Sote- ja maku-esitysten aikataulu
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin sote- ja makuesitysten käsittelyn aikataulusta. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan uusi aikataulutus, jonka pohjalta tehdään päätöksiä. 
3
Istuntosuunnitelman tarkennus
Puhemiesneuvosto päätti, että maanantaina 18.3.2019 (klo 12.00-) pidetään täysistunto ja tiistaille 19.3.2019 (klo. 10-) tehdään istuntovaraus. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 8.3.2019 13:45