Pöytäkirja
PmNP
174
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 8.3.2019 klo 10.00
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Täysistuntosuunnittelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251433
juoksutus_PP1603.pdf
Puhemiesneuvosto keskusteli maakunta- ja soteuudistuksen mahdollisesta läpiviennistä ja täysistuntoaikataulusta. 
Puhemiesneuvosto toteaa, että hallituksen eronpyynnön vuoksi eduskunnalla ei ole edellytyksiä käsitellä maakunta- ja soteuudistusta.  
Aiemmin päätetyn istuntoaikataulun mukaisesti istuntokausi päättyy viimeistään tiistaina 19.3.2019. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 8.3.2019 15:30