Viimeksi julkaistu 6.3.2023 9.27

Pöytäkirja PmNP 174/2022 vp Puhemiesneuvosto Perjantai 3.3.2023 klo 12.45

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti Vanhanen kesk Antti Rinne sd Juho Eerola ps (etäyhteys) 
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu Hassi vihr Johanna Ojala-Niemelä sd Johannes Koskinen sd Outi Alanko-Kahiluoto vihr Mari Rantanen ps Leena Meri ps Anne Kalmari kesk Antti Häkkänen kok Paula Risikko kok Markus Lohi kesk Mika Kari sd Joakim Strand Hanna Kosonen kesk 
Virkamiehet
Maija-Leena Paavola Timo Tuovinen Tuula Kulovesi Rainer Hindsberg Johanna Sarhimaa 

1. Päiväjärjestys

Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 180/2022 vp. 

2. Voimaantulosäännös HE 184/2022 vp

Pääsihteeri totesi, että hallituksen esitys laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta (HaVM 41/2022 vp, HE 184/2022 vp) oli täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä viime viikon torstaina 23.2.2023 ja toisessa käsittelyssä tämän viikon maanantaina 27.2.2023. Tämän jälkeen eduskunnan vastauksen valmistelun yhteydessä kävi ilmi, että lain voimaantulosäännökseen on jäänyt hallituksen esityksen alkuperäinen voimaantulopäivä 1.1.2023. 

Eduskunnan työjärjestyksen 68 §:n 4 momentin perusteella puhemiesneuvosto voi päättää tarvittaessa eduskunnan vastauksen sanamuodon tarkastamisesta. 

Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että hallituksen esitykseen HE 184/2022 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 1 momentissa 2 a §:n 1 momentin, 27 §:n 4 momentin ja 95 §:n 2 momentin voimaantuloajankohdaksi muutetaan 1.4.2023. Voimaantuloajankohdasta on sovittu valtioneuvoston kanssa. 

3. Asioiden käsittelyn jatkuvuus - vaalikausi 2019 -2022

Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-15215
Raukeavat 030323.pdf

Pääsihteeri esitteli keskuskanslian 2.3.2022 päivätyn muistion asioiden käsittelyn jatkuvuudesta vaalikaudella 2019 - 2022. Hallituksen esityksiä raukeaa yhteensä 19. Kansainvälisiä asioita koskevia hallituksen esityksiä ei ole vireillä, kuten ei myöskään lepäämään hyväksyttyjä hallituksen esityksiä. Lisäksi raukeaa 10 kansalaisaloitetta, 3 valtioneuvoston selontekoa ja yksi kertomus. 

4. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen valitseminen ja vaalin toimittaminen

Pääsihteeri totesi, että tasavallan presidentti on tänään 3.3.2023 nimittänyt eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen, oikeustieteen tohtori Pasi Pölösen korkeimman oikeuden jäseneksi. Hänen tilalleen on valittava uusi apulaisoikeusasiamies nelivuotiskaudeksi. 

Apulaisoikeusasiamiehen valitsemisessa ja vaalin toimittamisessa on tarkoitus edetä seuraavalla tavalla: 

1. Apulaisoikeusasiamiehen tehtävä nelivuotiskaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2027 julistetaan avoimeksi eduskunnan käyttämissä ilmoituslehdissä (su 19.3.2023). Ilmoittautumiset pyydetään ti 11.4.2023 klo 15 mennessä. Ilmoitus olisi nähtävillä myös eduskunnan ja oikeusasiamiehen verkkosivuilla. 

2. Perustuslakivaliokunnasta saadun tiedon mukaan valiokunta voi kuulla tehtävään ilmoittautuneita heti, kun valiokunta on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. 

3. Apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan huhti-toukokuussa 2023, kun perustuslakivaliokunnan arviointi tehtävään on valmistunut. 

Puhemiesneuvostolla ei ollut huomautettavaa asiaan. 

Vakuudeksi
Tuula 
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri