Pöytäkirja
PmNP
175
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 8.3.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 174/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat. Puhemiesneuvostolle jaettiin ilmoitus valtioneuvoston eronpyynnöstä, tasavallan presidentin kirjelmä valtioneuvoston eronpyynnön johdosta ja luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 175/2018 vp. 
2
Viikon 11 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251490
Viikkosuunnitelma viikolle 11_2019a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 11 istuntosuunnitelman. 
3
Valtion vuoden 2019 lisätalousarviota koskeva menettelytapa
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 11.3.2019 kello 12. 
Asian käsittely alkaa tiistaina 12.3.2019 klo 10 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia).  
Asian yksityiskohtainen käsittely on keskiviikkona 13.3.2019 klo 10 pidettävässä täysistunnossa. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
4
Toimenpidealoite Suomen irtautumisesta Euroopan unionin yhteisestä turvapaikkapolitiikasta
Toimenpidealoite
Ville
Tavio
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite kansalaisuuslain muuttamisesta
Toimenpidealoite
Tom
Packalén
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 8.3.2019 15:33