Pöytäkirja
PmNP
176
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Maanantai 11.3.2019 klo 11.45—12.00
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 174/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 175/2018 vp. 
2
Istuntosuunnitelma vkolle 11
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251925
Viikkosuunnitelma viikolle 11_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 11. 
3
Istuntosuunnitelman tarkistus
Puhemiesneuvosto päätti, että tiistaina 12.3. ja keskiviikkona 13.3. täysistunto alkaa klo 12.00, jotta HaV voi pitää tarvittavat kokoukset. Lisäksi päätettiin, että tiistaina 19.3. pidetään täysistunto (nyt istuntovaraus). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 13.3.2019 13.57