Pöytäkirja
PmNP
177
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 12.3.2019 klo 11.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 175/2018 vp, josta ilmenivät pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 176/2018 vp. 
2
Puhemiesneuvoston ohjeiden uudistaminen
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252072
Uudet Puhemiesneuvoston ohjeet_aamukoulu 7 3 2019.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi seuraavat uudistetut puhemiesneuvoston ohjeet: 
- Puhemiesneuvoston ohje puheenvuoron pyytämisestä ja pitämisestä  
- Puhemiesneuvoston ohje suullisesta kyselytunnista 
- Puhemiesneuvoston ohje ajankohtaiskeskustelusta 
- Puhemiesneuvoston ohje eduskuntatyötä koskevien poissaolojen käsittelystä ja kirjaamisesta 
Lisäksi puhemiesneuvosto hyväksyi yhden uuden ohjeen:  
- Puhemiesneuvoston ohje asioiden aikatauluttamisesta 
Puhemiesneuvoston ohjeiden uudistamista on käsitelty puhemiesneuvoston aamukoulussa 8.3.2019. 
3
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta - palautekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Torstaina 14.3.2019 kello 10.00 pidettävässä täysistunnossa käydään palautekeskustelu valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta (SiVM 22/2018 vp, VNS 6/2018 vp). 
Sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuomo Puumalan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. 
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
4
Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä - palautekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Torstaina 14.3.2019 kello 10.00 pidettävässä täysistunnossa käydään palautekeskustelu tietopolitiikkaa ja tekoälyä koskevasta valtioneuvoston selonteosta (SiVM 21/2018 vp, VNS 7/2018 vp). 
Sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuomo Puumalan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. 
 
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 13.3.2019 13:48