Pöytäkirja
PmNP
178
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 176/2018 vp, josta ilmenivät pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 177/2018 vp. 
2
Toimenpidealoite oikeudenmukaisesta ilmastosiirtymästä
Toimenpidealoite
Hanna
Sarkkinen
vas
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 15.3.2019 10:48