Pöytäkirja
PmNP
179
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 14.3.2019 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 177/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Istunnossa on tauko klo 14.00-16.00. Pääsihteeri totesi, että StV:stä odotetaan valmistuviksi mietintöjä, jotka pannaan pöydälle päivän 1. istunnossa ja asioiden kiireellisyyden vuoksi ovat 1. käsittelyssä päivän 2. istunnossa. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 178/2018 vp.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 15.3.2019 9:51