Pöytäkirja
PmNP
180
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 15.3.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
sin
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 179/2018 vp, josta ilmeni ilmoitusasia. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 180/2018 vp. 
2
Viikon 12 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252717
Viikkosuunnitelma viikolle 12_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 12 istuntosuunnitelman. 
3
Keskustelualoite seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä
Keskustelualoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että aloitteen pohjalta ei järjestetä ajankohtaiskeskustelua. 
4
Keskustelualoite kaivosteollisuuden vastuullisuudesta
Keskustelualoite
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että aloitteen pohjalta ei järjestetä ajankohtaiskeskustelua. 
5
Keskustelualoite julkisesta sisäisen turvallisuuden keskustelusta
Keskustelualoite
Leena
Meri
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että aloitteen pohjalta ei järjestetä ajankohtaiskeskustelua. 
6
Keskustelualoite toimenpiteistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi sekä seksuaalirikosten lisääntymisen syistä ja vaikutuksista Suomen sisäiseen turvallisuuteen
Keskustelualoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että aloitteen pohjalta ei järjestetä ajankohtaiskeskustelua. 
7
Toimenpidealoite kansalaisraatien mahdollistamisesta valtiollisessa päätöksenteossa ja deliberatiivisen demokratian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisestä
Toimenpidealoite
Saara-Sofia
Sirén
kok
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.3.2019 8.39