Viimeksi julkaistu 31.5.2021 17.46

Pöytäkirja PmNP 181/2018 vp Puhemiesneuvosto Maanantai 18.3.2019 klo 11.45

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula Risikko kok Mauri Pekkarinen kesk Tuula Haatainen sd 
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo Kalli kesk Juho Eerola ps Kari Tolvanen kok Martti Mölsä sin Stefan Wallin 
Virkamiehet
Maija-Leena Paavola Tuula Kulovesi Petteri  Nyman Johanna Sarhimaa 

1.  Päiväjärjestys

Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 180/2018 vp, josta ilmeni ilmoitusasia. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 181/2018 vp. 

2.  Perjantaina 15.3.2019 toimitettu äänestys

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252722
Tiedote 16.3.2019 Eduskunnan äänestysjärjestelmä toimii moitteettomasti.pdf

Ed. Strand on eduskunnan puhemiehelle 17.3.2019 osoittamassaan viestissä esittänyt, että puhemies ryhtyisi toimenpiteisiin perjantaina 15.3.2019 PJ 179/2018 vp 4. asiakohdassa toimitetun koneäänestyksen tuloksen korjaamiseksi. Vastauksenani ed. Strandin esitykseen, tulen toteamaan seuraavaa: 

Perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys säätelevät tarkoin täysistunnon äänestyksiä ja puhemiehen mahdollisuudet vaikuttaa äänestysten kulkuun ovat, ymmärrettävästi, hyvin rajoitetut. 

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan avoin lippuäänestys toimitetaan, jos koneäänestystä ei teknisistä syistä voida toimittaa tai jos koneäänestys puhemiehen mielestä ei ole antanut luotettavaa vastausta taikka jos äänet ovat menneet tasan. Käytännössä äänestyksen uusimista koskeva ratkaisu on tehtävä istunnossa heti.  

Koneäänestyksen luotettavuutta ei perjantain istunnon kuluessa asetettu kyseenalaiseksi, joten edellytyksiä tällä tai muillakaan eduskunnan työjärjestyksessä mainituilla perusteilla avoimen lippuäänestyksen toimittamiseen, ei ollut olemassa. 

Edustaja Karin kohdalla kyseistä äänestystä edeltäneet äänestykset (6 kpl) rekisteröityivät asianmukaisesti, joten mikään ei viittaa siihen, että hänen äänestyspainikkeissaan olisi ollut teknistä tai muutakaan vikaa.  

Luonnollisestikaan eduskunnan päätöksiä ei voida muuttaa jälkikäteen. 

Muilta osin viittaan liitteenä olevaan tiedotteeseen, joka julkaistiin 16.3.2019. 

Vakuudeksi
Tuula 
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri