Pöytäkirja
PmNP
181
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Maanantai 18.3.2019 klo 11.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 180/2018 vp, josta ilmeni ilmoitusasia. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 181/2018 vp. 
2
Perjantaina 15.3.2019toimitettu äänestys
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252722
Tiedote 16.3.2019 Eduskunnan äänestysjärjestelmä toimii moitteettomasti.pdf
Ed. Strand on eduskunnan puhemiehelle 17.3.2019 osoittamassaan viestissä esittänyt, että puhemies ryhtyisi toimenpiteisiin perjantaina 15.3.2019 PJ 179/2018 vp 4. asiakohdassa toimitetun koneäänestyksen tuloksen korjaamiseksi. Vastauksenani ed. Strandin esitykseen, tulen toteamaan seuraavaa: 
Perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys säätelevät tarkoin täysistunnon äänestyksiä ja puhemiehen mahdollisuudet vaikuttaa äänestysten kulkuun ovat, ymmärrettävästi, hyvin rajoitetut. 
Eduskunnan työjärjestyksen mukaan avoin lippuäänestys toimitetaan, jos koneäänestystä ei teknisistä syistä voida toimittaa tai jos koneäänestys puhemiehen mielestä ei ole antanut luotettavaa vastausta taikka jos äänet ovat menneet tasan. Käytännössä äänestyksen uusimista koskeva ratkaisu on tehtävä istunnossa heti.  
Koneäänestyksen luotettavuutta ei perjantain istunnon kuluessa asetettu kyseenalaiseksi, joten edellytyksiä tällä tai muillakaan eduskunnan työjärjestyksessä mainituilla perusteilla avoimen lippuäänestyksen toimittamiseen, ei ollut olemassa. 
Edustaja Karin kohdalla kyseistä äänestystä edeltäneet äänestykset (6 kpl) rekisteröityivät asianmukaisesti, joten mikään ei viittaa siihen, että hänen äänestyspainikkeissaan olisi ollut teknistä tai muutakaan vikaa.  
Luonnollisestikaan eduskunnan päätöksiä ei voida muuttaa jälkikäteen. 
Muilta osin viittaan liitteenä olevaan tiedotteeseen, joka julkaistiin 16.3.2019. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.3.2019 8.39