Pöytäkirja
PmNP
182
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 19.3.2019 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 181/2018 vp, josta ilmeni ilmoitusasia. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. 
2
Asioiden käsittelyn jatkuvuus - vaalikausi 2015 - 2018
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252756
Raukeavat ja lepäävät 190319.pdf
Pääsihteeri esitteli keskuskanslian 18.3.2019 päivätyn muistion asioiden käsittelyn jatkuvuudesta vaalikaudella 2015 - 2018. Hallituksen esityksiä raukeaa yhteensä 42. Kansainvälisiä asioita koskevia hallituksen esityksiä ei ole vireillä. Lisäksi vaalikaudella on hyväksytty lepäämään kaksi hallituksen esitystä. 
3
Puhemiehen kiitokset
Puhemies esitti kiitokset puhemiesneuvoston jäsenille kuluneen vaalikauden työskentelystä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.3.2019 14.03