Pöytäkirja
PmNP
2
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 7.2.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Kaj
Turunen
sin
Thomas
Blomqvist
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 2/2018 vp, johon on yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 3/2018 vp. 
2
Valtiopäivien avauskeskustelu: Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2018 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 14.2.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään valtiopäivien avauskeskustelu pääministerin ilmoituksen johdosta. Valtiopäivien avauskeskustelun aiheena on "Hallituksen politiikka vuonna 2018 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset ". 
Pääministeri Juha Sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Tämän jälkeen eduskunnan työjärjestyksen 24 §:n mukaisesti puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Avauskeskustelulle varataan aikaan 3 tuntia. 
3
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-169434
Muistio_PuNe_EAOA_vaalin toimittaminen_2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-169435
Apulaisoikeusasiamies_ilmoitus_2018_luonnos.pdf
Pääsihteeri esitteli 30.1.2018 päivätyn muistion eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalit toimittamisesta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin toimikausi päättyy 31.3.2018. 
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin ehdotuksen mukaisesti että: 
- Apulaisoikeusasiamiehen tehtävä nelivuotiskaudeksi 1.4.2018 – 31.3.2021 julistetaan avoimeksi oheisena liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti eduskunnan käyttämissä ilmoituslehdissä (11.2.2018) ja Virallisessa lehdessä (12.2.2018). Ilmoittautumisia pyydettään 5.3.2018 mennessä. Ilmoitus on nähtävillä myös eduskunnan ja oikeusasiamiehen verkkosivuilla. 
- Perustuslakivaliokunta kuulee tehtävään ilmoittautuneita maaliskuun aikana (vko 10 tai 11). 
- Apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan maaliskuussa 2018. 
4
Tiedustelun parlamentaarinen valvonta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-169432
Tiedusteluvalvontavaliokunta_lopullinen_tekniset korjaukset.pdf
Apulaispääsihteeri Timo Tuovinen esitteli puhemiesneuvostolle luonnoksen eduskunnantyöjärjestyksen muuttamiseksi. Asiasta käytiin puhemiesneuvostossa keskustelu ja asiaan palataan jossain myöhemmässä puhemiesneuvoston kokouksessa.  
Puhemiesneuvoston kokouksessa oli asiantuntijana läsnä ed. Tapani Tölli, joka on johtanut parlamentaarista seurantaryhmää. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 9.2.2018 14:48