Pöytäkirja
PmNP
22
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 5.9.2019 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Karlmari
kesk
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Barbro
Söderlund
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 27/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 28/2019 vp. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 5.9.2019 18.39