Pöytäkirja
PmNP
22
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 12.3.2020 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 22/2020 vp. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 23/2020 vp. 
2
Välikysymys hallituksen turvapaikkapolitiikasta (VK 1/2020 vp) - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 17.3.2030 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa hallitus vastaa ed. Ville Tavion /ps ym. välikysymykseen hallituksen turvapaikkapolitiikasta. 
Sisäministeri Maria Ohisalon vastauksen (10 min) ja ed. Ville Tavion puheenvuoron (10 min) jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.  
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Välikysymysäänestykset toimitetaan keskiviikkona 18.3.2020 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa. 
3
Ajankohtaiskeskustelu seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta (KA 11/2019 vp)
Torstaille 19.3.2020 kello 16.00 pidettävään täysistuntoon suunniteltu ajankohtaiskeskustelu seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta (KA 11/2019 vp) päätettiin siirtää johonkin myöhempään ajankohtaan. 
4
Koronavirukseen sairastumisen estäminen
Pääsihteeri kertoi puhemiesneuvostolle tiedoksi, että kanslian virkamiehille on annettu kehoitus mahdollisuuksien mukaan siirtyä etätöihin. Puhemiesneuvosto keskusteli lisäksi muista toimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Päätettiin, että perjantain 13.3.2020 puhemiesneuvoston kokous alkaa jo 12.30, jolloin jatketaan keskustelua aiheesta. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 13.3.2020 9:54