Pöytäkirja
PmNP
23
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 6.9.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 28/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 29/2019 vp. 
2
Viikon 37 istuntosuunnitelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-258474
Viikkosuunnitelma viikolle 37_2019.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-258475
Aikataulutus ke 11.9.2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 37 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset keskiviikon 11.9. täysistunnossa. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Torstaina 19.9.2019 kello 16.00 pidettävässä täysistunnossa suullisen kyselytunnin jälkeen käydään lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (VNS 1/2019 vp). 
Ulkoministeri Pekka Haaviston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 11:54