Pöytäkirja
PmNP
23
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 13.3.2020 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Antti
Linna
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 23/2020 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 24/2020 vp. 
2
Tarkennuksia istuntosuunnitelmaan ja yksittäisten asioiden aikataulutus 18.3.2020
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-290634
Aikataulutus viikolle 12_2020.pdf
Puhemiesneuvosto päätti seuraavista muutoksista istuntosuunnitelmaan: 
- tiistaina 17.3.2020 pidettävässä täysistunnossa klo 22 aikaraja ei ole voimassa 
- perjantaina 20.3.2020 ei ole täysistuntoa 
- tiistaina 31.3.2020 on täysistunto klo 14. 
Lisäksi puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset aikataulutukset tiistain 18.3.2020 täysistunnossa. 
3
Muuta
Puhemiesneuvosto päätti, että täysistuntosalin lehtereiden kaksi ensimmäistä penkkiriviä jätetään tyhjäksi ja istuntoa seuraamaan tulevat istuvat joka toisella penkillä. 
Mikäli koronaviruksen eteneminen ennen seuraavaa puhemiesneuvoston kokousta niin edellyttää, puhemies voi tarvittaessa tehdä päätöksen lehtereiden sulkemisesta yleisöltä. 
Puhemiesneuvosto suosittaa, että asiantuntijoiden kuulemiset valiokunnissa suoritetaan teknisiä apuvälineitä käyttäen taikka pyytämällä lausunnot asiantuntijoilta kirjallisesti. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 17.3.2020 13:00