Pöytäkirja
PmNP
24
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 11.9.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Leena
Meri
ps
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 29/2019 vo, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 30/2019 vp. 
2
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-258749
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta_jäsenmuutos.pdf
Pääsihteeri esitteli Keskustan eduskuntaryhmän kirjeen, jossa ehdotetaan nimitettäväksi Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan jäseneksi ministeriksi siirtyneen Hanna Kososen tilalle aiemmin varajäsenä toiminut edustaja Joonas Könttä. Lisäksi Keskustan eduskuntaryhmä ehdottaa, että valtuuskunnan varajäseneksi nimitetään edustaja Ari Torniainen. 
Puhemiesneuvosto päätti nimittää Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Joonas Köntän ja varajäseneksi edustaja Ari Torniaisen. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 12.9.2019 13:54