Pöytäkirja
PmNP
24
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 17.3.2020 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 24/2020 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Pääsihteeri totesi, että tänään tiistana pidetään toinen täysistunto, joka alkaa noin klo 17. Istunnossa on lähetekeskustelussa valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä mahdolliset soveltamisasetukset. Täysistunto keskeytetään tarvittaessa perustuslakivaliokunnan kokousta varten. Puheenjohtaja Ojala-Niemelä kertoi, että perustuslakivaliokunta kokoontuu tänään klo 20 - 24 käsittelemään valmiuslain käyttöönottoasetusta sekä mahdollisia soveltamisasetuksia.  
2
Viikon 12 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-292069
Viikkosunnitelma viikolle 12_2020a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 12 istuntosuunnitelman.  
3
Valtioneuvoston asetus valmiuslain käyttöönotosta ja soveltamisasetukset - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 17.3.2020 klo 17.00 pidettävässä päivän 2. täysistunnossa käydään lähetekeskustelu valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain käyttöönotosta ja soveltamisasetuksista. 
Pääministeri Sanna Marinin esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen lähetekeskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.  
Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 2 minuuttia.  
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 2 minuuttia. 
4
Sosiaaliturvakomitean jäsenet ja varajäsenet
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-291953
Sosiaaliturvakomitean jäsenet ja varajäsenet 16.3.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi muistion sosiaaliturvakomitean täydennetyistä (16.3.2020) jäsenistä ja varajäsenistä. 
5
Koronajohtoryhmä
Puhemies kertoi, että eduskuntaan on perustettu koronajohtoryhmä, johon kuuluvat puhemiehistö, eduskunnan pääsihteeri, eduskunnan apulaispääsihteeri, eduskunnan hallintojohtaja, vastaava työterveyslääkäri, eduskunnan turvallisuusjohtaja, tiedotuksen nimeämä henkilö ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pääsihteeri. 
Koronajohtoryhmä linjaa koko eduskuntaa koskevia toimenpiteitä ja suosituksia. Ryhmän tehtävänä on tehdä päätöksiä eduskunnan valtiopäivätoiminnan ja hallinnon järjestelyistä, joilla turvataan eduskunnan toiminta COVID-19 -epidemian aiheuttamilta riskeiltä. 
Lisäksi toimintaansa jatkaa jo aiemmin perustettu koronavalmiusryhmä, jonka jäsenet koostuvat kanslian virkamiehistä. 
6
Puhemiesneuvoston seuraava kokous tänään klo 16.45
Puhemie totesi, että puhemiesneuvoston seuraava kokous on tänään klo 16.45. Päivän 2. täysistunto alkaa klo 17. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 13:45