Pöytäkirja
PmNP
26
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 13.9.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 31/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 32/2019 vp. 
2
Viikon 38 istuntosuunnitelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus tiistaina 17.9. ja keskiviikkona 18.9.2019
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-259277
Viikkosuunnitelma viikolle 38_2019.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-259278
Aikataulutus ti 17.9. ja ke 18.9.2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 38 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset tiistain 17.9. ja keskiviikon 18.9.2019 täysistunnoissa. 
3
Puolustusministeri Antti Kaikkosen kirje
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-259286
Puolustusministeri Antti Kaikkosen kirje.pdf
Pääsihteeri esitteli puolustusministeri Antti Kaikkosen puhemiehelle osoittaman kirjeen. Puolustusministeri Kaikkonen pyytää kirjeessään eduskuntaa järjestämään puolustuspoliittisen selonteon laadintaan liittyvän parlamentaarisen tarkastelun.  
Käydyssä keskustelussa todettiin, että on tarkoituksenmukaista asettaa yhteinen seurantaryhmä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustuspoliittisen selonteon laadinnan parlamentaariseen tarkasteluun. Seuraavassa puhemiesneuvoston kokouksessa esitellään eduskuntaryhmille lähtevä kirje, jossa pyydetään eduskuntaryhmiä tekemään ehdotuksensa parlamentaarisen seurantaryhmään nimitettävistä jäsenistä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 17.9.2019 14:21